Termeni și condiţii
 
ale S.C. ELIXIR PRESS SRL, cu sediul în București, Str. Cărbunarilor nr. 18, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/18848/1994,  CUI RO6345572 (denumită în continuare „Tipografia Elixir“).
 
1. Sfera de aplicare, Definiţii
1.1
Prezentele Termeni și Condiții reglementează raportul contractual dintre Tipografia Elixir şi utilizator. Prezentele condiţii generale se aplică pentru toate prestaţiile şi serviciile Tipografiei Elixir, indiferent dacă acestea sunt executate cu titlu gratuit sau contra cost. Condiţiile contractuale diferite ale utilizatorului nu sunt recunoscute dacă Tipografia Elixir nu a acceptat în mod expres, în scris, valabilitatea acestora.
1.2
a. Se definește ca un CONSUMATOR utilizatorul pentru care scopul livrărilor şi a serviciilor nu poate fi atribuit activităţii sale profesionale comerciale sau independente.
b. Se definește ca un ÎNTREPRINZĂTOR orice persoană fizică sau juridică sau societate de persoane având capacitate juridică care la încheierea contractului acţionează în virtutea exercitării activităţii sale profesionale comerciale sau independente.
 
2. Prelucrarea fotografiilor, utilizarea gratuită a platformei
2.1
Utilizatorul poate posta prin intermediul platformei propriile fişiere imagine, având posibilitatea de a prelucra individual aceste imagini sau imagini deja existente pe platformă. Consumatorii pot descărca şi pot stoca propriile imagini în forma prelucrată sau eventual le pot împărtăşi în cadrul unei reţele de socializare. Pentru efectuarea acestor acţiuni, Tipografia Elixir permite utilizarea pe platformă a unui software conceput special în acest scop. Utilizarea software-ului este gratuită şi facultativă atât pentru utilizator, cât şi pentru Tipografia Elixir; această utilizare nu constituie temeiul vreunui raport de prestaţie în baza căruia Tipografia Elixir ar fi obligată la o anumită prelucrare de imagini. Costuri pentru utilizator apar numai în măsura în care acesta achiziţionează produse de pe platformă, respectiv dacă se perfectează un contract în acest sens conform punctului 3.
2.2
Nu este permisă utilizarea unor conţinuturi care încalcă prevederile legale, bunele moravuri sau drepturile terţilor (ex. dreptul asupra mărcii, dreptul la nume, dreptul de autor şi dreptul de protecţie a datelor personale, dreptul la propria imagine, alt drept al personalităţii, protecţia minorilor) sau care reprezintă conţinuturi pornografice, extremiste sau incitatoare la ură. În caz de dubiu, înainte de postarea conţinuturilor, utilizatorul are obligaţia să verifice legalitatea acestora.
2.3
Utilizatorul este răspunzător în mod personal şi exclusiv pentru utilizarea platformei şi pentru rezultatul prelucrării de imagini. Tipografia Elixir nu are obligaţia de a efectua o verificare a corectitudinii şi a caracterului complet al datelor care îi sunt încredinţate, sau dacă acestea respectă prevederile legale sau dacă eventual încalcă drepturi ale unor terţi.
2.4
În cazul în care conţinuturile utilizatorului încalcă prezentele Termeni și Condiții, Tipografia Elixir are dreptul să îndepărteze conţinuturile şi să şteargă datele respective fără notificare prealabilă, precum şi să se retragă din orice contracte existente referitoare la conţinuturile respective. Rămâne, de asemenea, rezervat
dreptul de a solicita despăgubiri.
2.5
Tipografia Elixir nu garantează o anumită disponibilitate a platformei sau a anumitor conţinuturi. În momentul încărcării datelor pe platformă se stochează numai copii ale datelor respective. Pentru păstrarea pe termen lung şi în condiţii de siguranţă a tuturor datelor încărcate şi generate este răspunzător utilizatorul însuşi.
2.6
Utilizatorul are obligaţia de a evita supraîncărcarea platformei. În special, acesta nu va utiliza platforma într-un mod care să pericliteze integritatea, stabilitatea şi disponibilitatea platformei.
2.7
Utilizatorul va respecta instrucţiunile, precum şi indicaţiile şi întrebările frecvente ale Tipografia Elixir în versiunea actualizată.
 
3. Comandarea produselor, contract supus obligaţiei de plată
3.1
Tipografia Elixir gestionează pe platformă un magazin online pentru produse cu motive tip imagine sau servicii conexe. Prezentarea promoţională sau menţionarea unor servicii pe platformă nu constituie deja o ofertă angajantă de încheiere a unui contract, ci oferă clientului posibilitatea de a comanda produsele prezentate. Numai în momentul acceptării comenzii respective de către Tipografia Elixir se realizează un contract.
3.2
Clientul poate utiliza pentru comanda sa rezultatul prelucrării de imagini pe care a efectuat-o (a se vedea punctul 2 de mai sus).
3.3
Procesul de comandă la Tipografia Elixir are loc cu ajutorul coşului de cumpărături virtual. Produsele sunt adăugate în coşul de cumpărături cu ajutorul butonului „Adaugă în coş“. După identificarea cu un cont de client sau introducerea completă a datelor în formularul de comandă (cu specificarea unei modalităţi de plată, în cazul în care există obligaţia de suportare a costurilor), la finalul procedurii de comandă sunt afişate centralizat toate informaţiile, oricare dintre ele putând fi modificată. Listarea paginii
este posibilă cu ajutorul funcţiei corespunzătoare a browser-ului. Comanda fermă cu asumarea costurilor cu privire la produsele selectate are loc apoi în urma transmiterii acestor date printr-un clic pe butonul de comandă. În felul acesta, clientul lansează o ofertă fermă privind încheierea unui contract cu asumarea costurilor („Comandă“).
3.4
Tipografia Elixir confirmă clientului imediat primirea comenzii prin intermediul unui e-mail expediat automat. Acest e-mail reiterează conţinutul comenzii şi poate fi listat de client cu ajutorul programului său de e-mail. Această confirmare a primirii comenzii nu reprezintă deja o acceptare contractuală a comenzii de către Tipografia Elixir. Acceptarea comenzii de către Tipografia Elixir are loc pe baza unui e-mail
separat (de ex. confirmarea expedierii) sau prin expedierea produsului comandat.
3.5
Textul contractului şi prezentele Termeni și Condiții nu sunt stocate individual pentru fiecare client şi nu mai pot fi accesate de client după încheierea procesului de comandă. Aceste conţinuturi sunt puse la dispoziţia clientului prin e-mail-ul de confirmare a comenzii, respectiv a expedierii.
 
4. Preţuri
4.1
Toate preţurile specificate se înţeleg în moneda naţională concret definită. Costurile suplimentare pentru expediere sau ambalare vor fi specificate separat înainte de comandă.
 
5. Livrarea, disponibilitatea
5.1
Pentru livrarea produselor comandate sunt generate costurile de expediere convenite în fiecare caz.
5.2
Produsele comandate sunt expediate la adresa de livrare indicată. În cazul în care clientul este consumator, Tipografia Elixir preia riscul distrugerii accidentale a produselor până în momentul predării către client.
5.3
Dacă obiectul comenzii nu s-a referit la un anumit termen de livrare şi dacă produsul comandat de client nu se află pe stoc, Tipografia Elixir informează clientul dacă şi în ce perioadă poate avea loc o livrare. În cazul întârzierii livrării cu mai mult de două săptămâni, clientului are dreptul de a se retrage din contract în privinţa acestui aspect. În acest caz, plăţile efectuate vor fi restituite neîntârziat de către Tipografia Elixir.
5.4
În locul acceptării comenzii, Tipografia Elixir poate oferi clientului şi livrarea unui alt produs sau livrarea unui produs în alte condiţii, în special cu un alt termen de livrare. O asemenea derogare de la comandă necesită o declaraţie de acceptare din partea clientului, Tipografia Elixir putând renunţa la primirea acesteia.
5.5
După expedierea produselor comandate, Tipografia Elixir are dreptul de a şterge fişierele imagine referitoare la această comandă.
 
6. Dreptul de revocare
6.1
În cazul în care clientul este consumator (a se vedea punctul 1.2. de mai sus), acesta dispune de un drept de revocare conform prevederilor legale.
6.2
Consecinţele revocării: în cazul unei revocări valabile se vor returna prestaţiile primite de ambele părţi şi eventualele foloase obţinute. În cazul în care clientul nu poate returna, integral sau parţial, produsul/produsele achiziționate, va achita o compensaţie echivalentă pentru situaţia respectivă.
 
7. Costuri de expediere şi returnare în cazul revocării
7.1
În cazul unei revocări, Tipografia Elixir va suporta costurile obişnuite de returnare, dacă produsul livrat corespunde cu cel comandat.
 
8. Plata, factura
8.1
Clientul poate achita preţul de achiziţie prin modalităţile de plată specificate pentru situaţia respectivă. Tipografia Elixir își rezervă dreptul de a condiţiona acceptarea anumitor modalităţi de plată de verificarea bonităţii sau de stabilirea unei cantităţi maxime a comenzii.
8.2
Factura se anexează livrării.
 
9. Defecte, garanţie
9.1
Tipografia Elixir răspunde conform prevederilor legale aplicabile pentru defectele produselor livrate. Faţă de întreprinzători (a se vedea punctul 1.2 de mai sus), termenul de garanţie se reduce la 12 luni.
9.2
În cazul problemelor legate de livrare, clientul ne poate contacta la adresa de e-mail: tipografie@elixirpress.ro
9.3
În cazul produselor gratuite sau al serviciilor oferite fără costuri nu există niciun drept al clientului de a reclama calitatea, volumul sau punctualitatea serviciului. Drepturile de garanţie sunt excluse în aceste situaţii.
9.4
În situaţia în care Tipografia Elixir livrează un produs de înlocuire în cadrul unei obligaţii de prestaţie ulterioară, clientul are obligaţia de a returna produsele deficiente în termen de 30 de zile. Tipografia Elixir va suporta costurile pentru acest retur.
 
10. Satisfacţia clientului
10.1
Clienţii care obţin un produs fabricat în baza specificaţiilor clientului primesc de la Tipografia Elixir o promisiune de satisfacţie a clientului. În cazul în care clientul nu este mulţumit de un produs, produsul poate fi restituit. Alte drepturi contractuale şi legale ale clientului (de ex. drepturile de garanţie) nu sunt afectate de acest lucru.
10.2
Prevalarea de promisiunea de satisfacţie a clientului presupune ca Tipografia Elixir să fie contactată în prealabil de către client, iar clientul să ofere acesteia ocazia de a efectua o analiză a erorilor şi de a căuta o soluţionare de comun acord cu clientul. Clientul trimite în acest scop un e-mail la adresa
tipografie@elixirpress.ro cu menţionarea numărului comenzii şi a motivului nemulţumirii. Comunicarea nemulţumirii trebuie să aibă loc în termen de 30 de zile de la primirea produsului de către client. Simpla returnare a produsului nu este suficientă.
10.3
După comunicarea nemulţumirii, clientul trebuie să returneze produsul Tipografiei Elixir în termen de şapte zile, pe cheltuiala şi pe riscul clientului în ambalajul original. Pentru respectarea termenului este relevantă primirea produsului de către Tipografia Elixir. Retururile cu taxele de transport neplătite sau insuficient francate nu vor fi acceptate de Tipografia Elixir. Dacă produsul ajunge la Tipografia Elixir în mod corespunzător
şi la timp, preţul de achiziţie este rambursat. Retururile vor fi trimise la adesa:
Tipografia Elixir, A1 Business Park, Aleea Martina nr. 6, Clădirea I, Unitatea I5, Com. Dragomireşti Vale, Sat Dragomireşti Deal.
10.4
Produsele returnate în cadrul garanţiei privind satisfacţia clientului nu pot fi avariate sau deteriorate în alt mod. O deteriorare există în măsura în care aceasta se poate atribui utilizării obiectului într-o măsură care depăşeşte verificarea caracteristicilor şi a modului de funcţionare. Prin „verificarea caracteristicilor şi a modului de funcţionare“ se înţelege testarea şi încercarea produsului respectiv, aşa cum este posibil şi se obişnuieşte în magazine.
10.5
Nu există o promisiune privind satisfacţia clientului în cazul în care clientul a primit în prealabil o mostră a produsului şi cu toate acestea a comandat continuarea realizării produsului.
 
11. Rezervarea dreptului de proprietate
11.1
Produsele livrate rămân proprietatea Tipografiei Elixir până la plata integrală a preţului de achiziţie.
11.2
În cazul în care clientul este întreprinzător (punctul 1.2), dreptul de proprietate rămâne rezervat până la achitarea tuturor creanţelor neachitate rezultate din relaţia comercială.
 
12. Răspunderea
12.1
Următoarele prevederi referitoare la limitarea răspunderii Tipografiei Elixir se aplică pentru toate pretenţiile de despăgubire şi cazurile de răspundere, indiferent de temeiul juridic al acestora (de ex. garanţie, întârziere, imposibilitate, încălcarea obligaţiilor, impediment în executarea serviciilor, manevrare nepermisă etc.), în afară de:
pretenţiile pentru daune rezultate din afectarea vieţii, integrităţii fizice şi a stării de sănătate, drepturile şi pretenţiile în cazul tăinuirii frauduloase a unui defect de către Tipografia Elixir sau pentru lipsa unor proprietăţi pentru care Tipografia Elixir a oferit o garanţie, drepturile şi pretenţiile care se bazează pe conduita intenţionată sau grav culpabilă a Tipografia Elixir, a reprezentanţilor săi legali sau a asistenţilor săi precum şi
drepturile rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse.
Pentru excepţiile menţionate mai sus se aplică exclusiv reglementările legale.
12.2
Tipografia Elixir răspunde în situaţia generării de daune doar din culpă numai în cazul încălcării obligaţiilor esenţiale (obligaţiilor fundamentale), respectiv a obligaţiilor a căror îndeplinire este necesară pentru îndeplinirea scopului contractului sau de respectarea cărora partenerul de contract poate fi în mod constant încredinţat. În cazul încălcării obligaţiilor fundamentale, răspunderea Tipografia Elixir este limitată la despăgubirea prejudiciului specific şi previzibil pentru Tipografia Elixir în momentul încheierii
contractului. În rest este exclusă o răspundere a Tipografiei Elixir în cazul generării unei daune din culpa simplă sau uşoară a acesteia.
12.3
Răspunderea independentă de culpă a Tipografia Elixir în sfera legislaţiei privind închirierea sau a unor raporturi de folosinţă similare pentru erori existente deja în momentul încheierii contractului este exclusă.
12.4
Restricţiile în materie de răspundere menţionate mai sus sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali şi asistenţilor Tipografiei Elixir, în cazul în care sunt ridicate pretenţii direct faţă de aceştia.
 
13. Protecţia datelor
13.1
La întemeierea, executarea şi derularea relaţiei contractuale, datele personale ale clientului sunt tratate întotdeauna în mod corespunzător, conform cerinţelor contractuale şi legale.
13.2
Tipografia Elixir protejează sfera privată a vizitatorilor şi utilizatorilor, precum şi datele cu caracter personal ale acestora, în conformitate cu reglementările legale în materie şi prevederile prezentelor indicaţii.
13.3
Site-ul www.tipografiaelixir.ro poate fi vizitat fără ca vizitatorul să fie obligat a oferi date referitoare la propria persoană. La fiecare accesare a site-ului se generează în mod automat date care să facă posibilă această comunicare. Aceste date sunt stocate şi utilizate de către Tipografia Elixir, fără o referire concretă la persoană (ex. prin anonimizarea adresei IP), în vederea obţinerii unor informaţii de natură tehnică sau
statistică, utile pentru remedierea deranjamentelor sau îmbunătăţirea calităţii site-ului, precum şi în scopuri legate de activitatea de cercetare şi analiză.
13.4
Datele cu caracter personal ale clientului prelevate în timpul procesului de soluţionare a comenzii sunt transmise, numai în scopul realizării produsului comandat şi al îndeplinirii contractului, firmelor care sunt angrenate în derularea comenzilor şi a contractelor (ex. firma de curierat care efectuează livrarea).
13.5
Tipografia Elixir utilizează serviciile reţelei de internet Facebook (de ex. Social Media Plug-In „Like it“). Aceasta este operată de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Plugin-urile pot fi recunoscute prin intermediul unuia din logo-urile Facebook (un „f” alb pe placă albastră sau semnul („degetul mare în sus”). Lista şi aspectul plugin-urilor sociale folosite de Facebook se găsesc pe http://developers.facebook.com/plugins
În momentul în care utilizatorul accesează un site PhotoFancy care conţine un astfel de plug-in, navigatorul de internet al acestuia realizează o legătură directă cu serverele Facebook. Conţinutul plugin-urilor este transmis de către Facebook direct către navigatorul utilizatorului şi înapoi. Tipografia Elixir nu are posibilitatea de a influenţa cantitatea de date pe care Facebook le obţine prin aceste plugin-uri, Informaţii privind scopul prelevării de date şi cantitatea acestora, prelucrarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum şi drepturile utilizatorului în acest sens se găsesc în Indicaţiile privind protecţia datelor elaborate de Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
În situaţia în care utilizatorul este membru Facebook, însă nu doreşte ca Facebook, prin intermediul siteului www.tipografiaelixir.ro, să preleveze date pe care să le asocieze cu datele stocate la Facebook, utilizatorul va trebui ca, înainte de a vizita site-ul, să se delogheze de la Facebook.
13.6
Site-ul www.tipografiaelixir.ro poate conţine şi alte plugin-uri. Utilizarea plugin-urilor ţine de responsabilitatea respectivului furnizor (de ex. Google Plus, Twitter, AddThis). Plugin-urile instalate sunt marcate prin logouri corespunzătoare, de ex. Google logo, Twitter logo sau AddThis logo.
Este cel mai recomandat ca utilizatorii să se informeze direct la furnizorul respectiv în legătură cu modalitatea, proporţiile şi scopurile prelevării şi utilizării de date cu caracter personal, precum şi cu privire la eventuala prelucrare a datelor în afara Uniunii Europene.
13.7
Transmiterea prin internet a datelor cu caracter personal în cadrul procesului de soluţionare a comenzii este codificată prin SSL. Tipografia Elixir îşi securizează site-ul şi celelalte sisteme prin măsuri tehnice şi organizatorice, împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau difuzării datelor dv. de către persoane neautorizate.
13.8
Accesul la contul de utilizator este posibil numai după introducerea parolei personale. Utilizatorul are obligaţia de a-şi alege o parolă sigură şi de a o păstra în condiţii care să o protejeze împotriva accesării de către terţi. Tipografia Elixir nu va transmite parola către terţi şi nu va solicita utilizatorului parola acestuia, în nicio situaţie, în afara logării sale la site-ul www.tipografiaelixir.ro. În situaţia în care a fost uitată parola, procesul de trimitere a acesteia poate fi demarat prin acţionarea linkului „Ai uitat parola?”. Pentru alte probleme, vă rugăm să ne contactaţi.
13.9
Utilizatorii înregistraţi au posibilitatea de a-şi modifica sau a-și şterge ei înşişi datele de pe www.tipografiaelixir.ro
13.10
Prin acceptarea serviciului Newsletter al Tipografiei Elixir, utilizatorul consimte în mod expres „Da, vreau să primesc Newsletterul Tipografia Elixir”) la prelevarea şi folosirea datelor pe care le comunică în acest sens (numele, adresa de e-mail). Dezabonarea unui Newsletter este posibilă în orice moment. După dezabonare, Tipografia Elixir şterge, fără întârziere, datele utilizatorului stocate în momentul logării la Newsletter.

Exemple de produse
la Tipografia Elixir